Ringsbacka[1]

1 januari 2011

Anders Ringsbacka och sönerna Filip och Tim tycker också att det är trevligt med en isbana vid Löten.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445