Skoterbron

8 november 2011

Nu är det bara snön som fattas sedan kan skotertrafiken börja över den nya bron nedanför Ringsahög.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445