RENGSJÖnatur.Sara J

11 januari 2012

Sara tog också den här bilden på ett frostigt Rengsjö den här dagen. Vyn är från Blykällarbacken mot Östersjön och Skogberget.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445