DSCN0312

17 april 2012

Informationstavlan i Glösbo måste flyttas till annan plats och den i Yxbo har förstörts och ska nu ersättas med en ny.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445