midsommar Glösbo 1

20 juni 2012

Glösboborna slöt som vanligt mangrant upp när det var dags att klä majstången.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445