DSC_0123

29 september 2012

De orangefärgade plaströren grävs nu ned i gatorna på Krylboområdet och sedan skall de tunna fiberoptiska trådarna blåsas i.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445