Gammal_bild1

19 november 2012

RSK:s a-lag från 1952. Fr v övre raden Gunnar Persson, lagledare, Arne Jonsson,Anders Jansson,Martin Nord,Tore Roos, Valdemar Persson, Erland Olsson.
Fr v nedre raden: Bernt Persson,Rune Persson,Ingvar Öst,Lars Linck och Lasse Bodin.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445