Arkiv, september, 2008

Berättar om K2-dramat i Rengsjö

torsdag, september 25th, 2008

Nu är det klart. Den kände svenske äventyraren, bergsklättraren och filmaren Fredrik Sträng, 30, kommer till Rengsjö onsdagen den 3 december. Då kommer han att berätta om sin senaste och mest fasansfulla upplevelse.

Mellan den 1 och 2 augusti i år omkom 11 bergsklättrare när de försökte bestiga ett av världens farligaste berg, K 2, på gränsen mellan Pakistan och Kina. Mitt i katastrofens centrum befann sig Fredrik Sträng. Flera av de som dödsstörtade var hans personliga vänner.
Nu har Fredrik Sträng hämtat sig efter den traumatiska upplevelsen på Klättrarnas Berg, som K 2 kallas ,och kan berätta om sina upplevelser som inträffade under det första steget i en expedition som han gör för att samla in pengar åt Rädda Barnen. Föreläsningen i Rengsjö arrangeras av föreningen Rengsjö Framtid och äger rum i IOGT-lokalen som med all sannolikhet blir välbesatt den här kvällen.

Ringshög får behålla lägenheter för dementa

onsdag, september 17th, 2008

Ringshögs äldreboende får behålla 5-7 lägenheter för särskilt boende när servicehuset görs om till ordinärt boende. Lägenheterna skall ligga i bottenvåningen i det nuvarande servicehuset och det blir alltså ingen tillbyggnad. Det är vad arbetsutskottet, som handlagt frågan, nu lägger fram i sitt förslag till socialnämnden. Lägenheterna skall främst användas för dementa och Ringshögs självförvaltningsstyrelse får vara med vid tilldelningen av bostäderna, enligt förslaget.

Arbetsutskottet föreslår också att socialnämnden förhandlar med privatägda Mitt Hjärta om man därifrån kan gå in med distriktssköterskeverksamhet på Ringshög.

Även matsalen blir kvar men där ser arbetsutskottet gärna att någon privat entreprenör eller ett kooperativ tar över.

– Vi vill i vår skrivelse att socialnämnden beslutar om att de ekonomiska beräkningarna , en tids och genomförandeplan blir klar snarast, senast i december, så att byggnationerna kan starta så fort som möjligt. Det är viktigt i nuläget att vi visar att vi vill ha kvar ett särskilt boende i Rengsjö, säger Christina Wall(c) ordförande i socialnämnden och ledamot i arbetsutskottet.

Nya förseningar med Nya Rengsjöskola!

söndag, september 14th, 2008

Vad händer egentligen med skolbygget i Rengsjö? Byggstarten har gång på gång försenats och det som från början skulle ha varit inflyttningsklart nu i augusti har ännu inte påbörjats!

I Rengsjö Föräldraråd är man mycket kritiska och skräder inte orden:

– Projekteringen är fortfarande inte klar och sedan ska ärendet ut på anbud. Det har sagts att byggstarten blir i november men det känns tveksamt till om det blir någon start i år, säger Peter Eriksson från Rengsjö Föräldraråd. Vi hoppas på att Bollnäs Kommun klarar av att hålla det man lovat.

På grund av förseningarna har hyreskostnaderna i Växbo fördyrats med 120 000 kr och skolskjutsarna dit har också blivit avsevärt dyrare än planerat. En del av eleverna från Rengsjö bussas till Växbo skola och bygdegården. Övriga går på Granbergsskolan i Bollnäs.

Bygglovet när det gäller själva skolhuset i Rengsjö är klart men för markarbetena runt omkring är bygglovet ännu inte klart.

– Det som är positivt är att ordföranden i barn och utbildningsnämnden, Jan Lahenkorva, tagit tag i ärendet och gjort allt för att få saker och ting att hända och han har dessutom upprätthållit en bra dialog med föräldrarådet. Det som är beklagligt är att rektorn, Göran Wänglöf som varit vår kontaktyta mot rektorsområdet har slutat. Vi förväntar oss att den nye rektorn Uno Kranz tar vid där Göran slutade, säger Peter Eriksson.

Det var Jan Lahenkorva som vid ett fullmäktigemöte i våras, när det stod klart att inget hänt med skolbygget i Rengsjö, förklarade att han skämdes över hur ärendet skötts.

När skolbygget kommer igång räknar man med att byggtiden ska ta sex månader och då ska den nya skolan stå klar till höstterminen 2009.

Välkommen till Rengsjo.se

måndag, september 1st, 2008

Nu är den alltså klar, hemsidan för hela Rengsjö, som skall spegla aktuella händelser och andra intressanta saker som sker i vår bygd. Här kan Du också bli länkad till andra hemsidor i Rengsjö, olika företag eller föreningar. Du kan också kontakta oss som gör hemsidan och tala om vad Du tycker om den, tipsa oss om olika händelser eller mejla spännande fotografier. Vi behöver Din hjälp för att vi ska kunna göra en bra och spännande hemsida.

Rengsjö.se har gjorts av Jon Törnros med assistans av Rengsjö Framtids informationsgrupp och meningen är att sidan skall bli en viktig informationskanal inte bara för de som är bosatta i Rengsjö utan också för alla andra som på olika sätt är intresserade av det som händer i vår bygd.

Vi tror att hemsidan också kan bli en viktig diskussionsplats och lägga grunden till att bli den samlande kraft som skall forma Rengsjös framtid, trygga och stärka de boendes liv här.

/Informationsgruppen, Rengsjö Framtid

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter