Arkiv, oktober, 2008

Lekplats för alla i centrum

måndag, oktober 27th, 2008

Nu är den bildad- centrumgruppen- som ska ta sig an grönområdet vid Löten och försöka göra något vackert av det. Men först ska kontakter tas med kommunens fastighetskontor med förslag på att rengsjöborna själva ska sköta det aktuella området. Det kom ett 15-tal intresserade till första mötet och alla var eniga om att en arbetsgrupp skulle bildas. Om kommunen säger ja till övertagandet av området blir det ett nytt möte och då ska förslag på vad som skall göras diskuteras mera ingående. I ett första skede handlar det om att klippa gräs och röja busk. Sedan kan det bli lekplatser för alla åldrar, asfalterade gångvägar, campingplats, fiskebrygga eller vad gruppen nu kommer fram till. För att kunna förverkliga dessa planer tänker gruppen söka landsbygdsstöd. Ingvar Ingeroth är sammankallande i gruppen som gärna tar emot flera intresserade medlemmar.

Skolbygget drar snart igång

onsdag, oktober 22nd, 2008

Nu går förfrågningsunderlaget ut från kommunen till ett tiotal olika byggnadsfirmor som sedan får tre veckor på sig att komma in med anbud på utbyggnaden av Rengsjöskolan. Därefter ska anbuden behandlas men redan vid månadsskiftet nov/dec räknar byggnadsingenjör Bo Pettersson på kommunens fastighetskontor med att byggnationerna kan starta. 17 miljoner har anslagits till bygget och den summan får inte överskridas. Enligt Bo Pettersson är byggverksamheten inte längre så het i Bollnäsområdet och därför är skolbygget i Rengsjö ett efterlängtat objekt för flera byggnadsfirmor. Byggnadstiden är beräknad till sex månader och den nya skolan kommer därför att stå klar till höstterminens start nästa år. Det lovar Bo Pettersson som inte förstår den oro som det försenade skolbygget orsakat bland föräldrar och skolpersonal i Rengsjö. – Det är viktigt att göra ett ordentligt anbudsunderlag och därför måste det få ta sin tid, säger han.

Nu kopplas polisen in

onsdag, oktober 22nd, 2008

Den senaste tiden har en serie vandaliseringar, skadegörelse och inbrott ägt rum i Rengsjö, företrädesvis i Löten med omnejd och runt om i Österböle. Det är fönsterrutor som krossats, busskurer som förstörts, brevlådor som sparkats sönder bl a. I flera fastigheter har det gjorts regelrätta inbrott. Inom loppet av en vecka hade en fastighet påhälsning av obehöriga inte mindre än tre gånger. Brandsläckare har stulits och tömts på sitt innehåll. Bensinpumparna vid Löten har fyllts med sand. Totalt har ca 35 fastighetsägare drabbats på något sätt och skadegörelserna värderas till tiotusentals kronor. Föreningen Rengsjö-Växbo grannar har gjort en sammanställning av allt som hänt och presenterade materialet vid ett möte med föreningen Rengsjö Framtid. Vid det mötet enades man om att  nu koppla in polis och sociala myndigheter.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter