Arkiv, januari, 2009

Bättre service i butiken

torsdag, januari 29th, 2009

Nya Lötens handel satsar nu på ökad service genom att installera en dator som gör det möjligt att betala räkningar och hämta ut pengar i butiken. Men samtidigt oroas innehavaren Elsa Linck av försämrad lönsamhet. Julhandeln var rena katastrofen och under första veckan i januari sjönk omsättningen med 20 000 kr jämfört med motsvarande vecka förra året. – Fortsätter det så måste jag antingen sälja eller lägga ned, säger Elsa som drivit affären i sex år. Hon vädjar nu till Rengsjöborna om förslag på hur man ska kunna vända den negativa utvecklingen.

Föreningar samarbetar

torsdag, januari 29th, 2009

Vid föreningsträffen som Rengsjö Framtid bjöd in till häromkvällen kom ett 20-tal föreningsrepresentanter.De informerades om Rengsjö Framtids verksamhet och fick veta att Rengsjö Framtids styrelsemöten är öppna för alla i fortsättningen. Alla var eniga om att föreningar och företag bör samarbeta så mycket som möjligt för att öka trivseln och stärka samhörigheten i bygden. Föreningarna upplystes om informationsmöjligheterna som står öppna för alla genom hemsidan rengsjo.se och tidningen Rengsjöbladet. Ett kalendarium för föreningarna kommer att publiceras både på hemsidan och i bygdebladet.

Nya prästen välkomnas

torsdag, januari 29th, 2009

Rengsjös nya präst, komminister Magnus Natander, välkomnas till sin nya tjänstgöringsort vid högmässan i Rengsjö kyrka på söndag 1 februari kl 11.00. Han är från 1 januari i år pastoralansvarig i Rengsjö efter att tidigare ha arbetat både i Hanebo/Segersta och Bollnäs församlingar. Hustrun Ingrid är präst i Boillnäs där paret kommer att bo kvar. Företrädaren i Rengsjö, Sune Ek, fortsätter att bo i Rengsjö men har redan efterträtt Bertil Hofverberg i Bollnäs som gått i pension.

Rengsjöföretagare kritiska

onsdag, januari 21st, 2009

Ett 25-tal företagare hade mött upp när föreningen Rengsjö Framtid bjöd in till ett första företagsmöte på Glössbogården på onsdagskvällen. Från kommunen deltog Peter Eriksson och Daniel Jansson. Syftet med kvällen var att informera om vad föreningen och kommunen kan göra för att bistå företagarna. Flera av deltagarna var mycket kritiska till hur de hittills blivit bemött av kommunen och hyste inte någon större tilltro till att få någon hjälp i olika frågor. Många vittnade om att vem man än pratar med i kommunen så blir man hänvisad till någon annan och det slutar oftast med att det inte blir någon hjälp alls. Idag finns det inte mindre än 164 företag registrerade i Rengsjö och de företagare som deltog i mötet var överens om att fortsätta att träffas och försöka hitta former för att samarbeta och stärka företagsamheten i bygden. Rengsjö Framtid har beviljats bidragspengar ,sammanlagt 100 000 kr, för att främja just sådant samarbete.

Alla föreningar möts

måndag, januari 5th, 2009

Föreningen Rengsjö Framtid inbjuder representanter för samtliga föreningar  i Rengsjö till ett gemensamt möte på IOGT onsdag den 28 januari kl 19.00. Tanken med mötet är bl a att planera årets aktiviteter, hitta samarbetsformer och undvika att olika arrangemang kolliderar. Mötesdeltagarna bjuds på fika.

Företagare träffas

måndag, januari 5th, 2009

Onsdag den 21 januari kl 19.00 arrangeras det första planeringsmötet för företagarna i Rengsjö. Till mötet har också tjänstemän och politiker från kommunen bjudits in. Träffen äger rum i Glössbogården och föreningen Rengsjö Framtid, som arrangerar mötet, bjuder på mat. Det blir pärmos och fläsk. För att värdparet Mona och Bosse ska veta hur mycket mat som ska tillagas vill de att vi anmäler vårt deltagande på tel 667170. Meningen med detta möte är att utröna vilka behov företagarna i Rengsjö har och förhoppningsvis ska vi få igång en särskild arbetsgrupp bland företagarna som kan leda till ökat samarbete.

Ungdomsgården startar igen

måndag, januari 5th, 2009

Fredag den 16 januari startar verksamheten igen i Ungdomsgården.Samma kväll, med början kl 18.00 ,inbjuds alla intresserade föräldrar till ett särskilt planeringsmöte.Det här är ett bra tillfälle för föräldrar att ta del av verksamheten vid ungdomsgården och lära känna ungdomarna lite bättre. Föreningen Rengsjö Framtid bjuder på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter