Arkiv, februari, 2011

De tar över i Västerby

söndag, februari 6th, 2011

Annika Röstberg Hagelin,43, fick jobbet som ansvarig för projekt Bondeliv i Västerby efter Anneli Viklund som återgått till sin tjänst i kommunen. Annika får till sin hjälp Ulrika Backan. Båda är sedan ett antal år inflyttade Rengsjöbor. Annika kommer att jobba 80 procent och Ulrika 40. Annika har tidigare drivit en bildbyrå i Bollnäs och är utbildad ekonom. Ulrika har eget hästföretag i Rengsjö, Stall Återgården, och jobbar även som ridinstruktör på Vångens naturbruksgymnasium i Jämtland. Projekt Bondeliv har fått nya pengar av Leader Hälsingebygden och den fortsatta besöksutvecklingen i Västerby kan nu pågå fram till mitten av 2013.

Ulrika Backan och Annika Röstberg Hagelin plockar ner juldekorationerna och satsar mot sommarens aktiviteter i Västerby.

Måndagsgrupp för pensionärer

torsdag, februari 3rd, 2011

Nu bjuds alla pensionärer i Rengsjö in till en nystartad Måndagsgrupp. Avsikten är att förbättra pensionärernas hälsa genom olika aktiviteter. Bakom arrangemanget står det s k Rengsjöprojektet där professionella inom vården samverkar med det lokala föreningslivet för att ge pensionärer en tryggare och friskare ålderdom. Måndagsgruppen har premiär den 14 februari och träffarna är alltid förlagda till Ringshög. Första gången kommer man att lära ut och ägna sig åt stavgång. Dessutom blir det kostinformation. Gruppen samlas varje måndag kl 10 i entrén på Ringshög.Det är viktigt att anhöriga också engagerar sig i den här satsningen och ser till så att så många som möjligt av hemmaboende pensionärer får chansen att komma till aktiviteterna på Ringshög.

För mer information om vad som händer i övrigt för pensionärer på Ringshög så kan man ringa Birgitta Rudberg tel 0278-665626.

Skolans vattenläckor spåras med kamera

onsdag, februari 2nd, 2011

Nu undersöker man med värmekamera väggar och tak på Rengsjöskolan för att lokalisera de läckage som har lett till  omfattande skador på byggnaden. Idag informerades personalen om vilka åtgärder som vidtas och via brev i dagarna kommer barnens föräldrar också att informeras. Problemen har uppstått när den gamla byggnaden fogades samman med den nya utbyggnaden. Då uppstod oisolerade


Så såg det ut förra vintern. Tjock isbildning på skolans tak knackades bort för att hindra att smältvatten tog sig in och skadade väggarna. Men problemen fortsatte också denna vinter.


luftfickor som orsakade värmeläckage upp till yttertaket. Där smälte snön och smältvattnet har runnit in och orsakat fuktskador på väggarna. Förra året åtgärdades dessa väggar men vattenläckaget fortsatte också denna vinter och därför rivs nu väggar upp igen och oisolerade delar åtgärdas. Man kommer också att gå in med särskilda instrument i väggarna för att kontrollera så att inte fukt finns kvar som kan orsaka mögelskador.

Så kör man inte med skoter

onsdag, februari 2nd, 2011

Skoterklubben i Rengsjö har fått ett uppsving och jobbar intensivt med nya leder och en bättre åkkultur. Därför är klubbens ledning besvikna över hur en del gästande skoteråkare uppträder. På den här bilden syns hur de farit fram på ett hygge i Österböle. De har lämnat leden och kört fram och tillbaka bland skogsplantorna av vilka många mejats ned eller skadats på annat sätt. För skogsägaren är det stora värden som på det här sättet går till spillo. – Vi tar helt och hållet avstånd från detta, säger Patrik Nilsson i skoterklubben och uppmanar alla skoteråkare att hålla sig till lederna och uppträda på ett sådant sätt så att det inger respekt för klubbens verksamhet.


Massor av skoterspår bland ungträden visar hur man åkt.Den här nedkörda granplantan blir det inget träd av


Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter