Arkiv, december, 2011

I dialog med kommunen

torsdag, december 8th, 2011

Bollnäs kommun har beslutat om en ny heltäckande översiktsplan av hela kommunen och det ska ske i dialog med medborgarna. Först ut var Rengsjö där ett 50-tal invånare ställde upp på torsdagskvällen för att tala om hur de vill att framtidens Rengsjö ska se ut. De fick också svara på frågan om varför det är så bra att bo i Rengsjö, vad som saknas , vad som kan bli bättre och hur Rengsjö kan utvecklas. Personal från stadsbyggnadskontoret samlade in uppgifterna och kommer att bearbeta dem för att sedan återkomma och fortsätta dialogen med ortsborna. Erik Nordgren, som ledde utfrågningen, sa sig vara mycket nöjd med uppslutningen och de många idéer och önskemål som kom fram. Materialet kommer så småningom att leda fram till ett förslag om hur framtidens Rengsjö skall utformas och som kommunpolitikerna då får ta ställning till.

Elisabet Andén, Sven Erik och Anita Svedin och Anders Olsson hjälps åt med idéer om hur ett framtida Rengsjö skulle kunna se ut.

Nya stuginbrott

onsdag, december 7th, 2011

Någon gång under de senaste dygnen har tjuvar brutit sig in i flera stugor i Hisjö och Ulva mellan Glösbo och Trönö. De har tagit sig in genom att bryta upp fönster och dörrar. Vad som stulits är ännu oklart eftersom ägarna inte hunnit gå igenom sina fastigheter men i ett av husen har inkräktarna struntat i en platt-tv och mikrougn. Däremot har de dragit ut alla lådor i byråar och öppnat alla skåp på jakt efter något men vad? Med anledning av det inträffade uppmanar Grannsamverkansgruppen i Rengsjö Framtid alla stugägare att se över sina stugor och polisanmäla eventuella stölder. Det är också återigen på sin plats att uppmana alla att vara extra uppmärksamma på främmande bilar och människor som rör sig i vårt område. Ha alltid papper och penna på er så att ni kan anteckna registreringsnummer, tider och annat av intresse för polisens utredare. Råkar ni ut för inbrott och stöld så gör anmälan till polisen! Kontaktperson i Grannsamverkansgruppen för Rengsjö är Gunnar Jonsson i Glösbo. Honom kan ni också vända er till.

I den här stugan i Hisjö har ett fönster brutits upp och där har man tagit sig in.

Alla lådor i den här sekretären har tjuvarna gått igenom liksom skåp och lådor i andra rum. Det är oklart vad de varit ute efter att stjäla.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter