Arkiv, april, 2012

Ungdomarna våravslutade

torsdag, april 26th, 2012

Trots det ihållande regnet och blåsten samlades ett 15-tal ungdomar i grillstugan vid Sedwallsparken på torsdagskvällen för att grilla korv, fiska och spela fotboll. Det var nämligen säsongavslutning för Rengsjö Framtids ungdomscafé som nu pågått i två års tid i RSK-lokalen. Och hela tiden har Ingmarie Antonsson och Ingalill Rundberg ansvarat för ungdomarna. Som mest kan det vara ett 30-tal som samlas varje torsdagkväll. Men nu blir det uppehåll över sommaren då andra aktiviteter som t ex fotboll tar över ungdomarnas intresse. Ingalill och Ingmarie får samtidigt välbehövlig vila. På bilden här nedan serverar de grillkorv och dricka till något frusna och blöta killar som trotsade det kylslagna vårvädret.

Kommunen tar över badet

onsdag, april 18th, 2012

Nu är det klart. Kommunen tar över skötseln av Skidtjärnsbadet i fortsättningen. Fram till midsommar sköts det av fritidsförvaltningen och därefter kommer skolelever att få städa och klippa gräs på badet som extra sommarjobb. Rengsjö Sportklubb som ansvarat för badet i flera år mot en ersättning av 20 000 kr hade sagt upp avtalet till den 1 maj. Klubben anser sig inte längre orka med något utöver den egna idrottsplatsen.  Så vi kan simma lugnt. Det blir bad i Skidtjärn också de kommande somrarna. Åtminstone så länge kommunens ekonomi orkar med skötseln.

Skidtjärnsbadet blir en oas för badsugna också i fortsättningen sedan kommunen lovat att ta ansvaret för skötseln.

Dags att lägga båten i sjön

tisdag, april 17th, 2012

Den 28 april kl 10 är det dags att göra iordning marinan vid Östersjön och lägga i båten för en ny fiskesäsong. Avgiften är oförändrad dvs 300 kr för hyra av tilläggsplats. Campingen öppnar officiellt samtidigt och den 12 maj blir det städdag av Sedwallsparken. Campingstugan skall rödfärgas och grillhuset oljas eller järnvitriolas. Datum för detta arbete meddelas senare. De jordmassor som ligger på området nu skall planas ut för att få ett jämnare underlag. Majkasen hade i år tänkt att förläggas till Sedwallsparken men eftersom folk slänger obrännbart och miljöfarligt avfall utan hänsyn till förbudsskyltar kommer majbålet även i år att finnas på Midnäsområdet. Därifrån måste kasen emellertid flyttas till nästa år på grund av att det slängs saker som hör hemma på avfallsanläggningen i Bollnäs. Om det inte går att få en bättre ordning på lämnandet till majkasen måste tyvärr valborgsfirandet i centrum avbrytas. Det här beslutades av Rengsjö Framtids styrelse på måndagskvällen.

Skadad infotavla ska ersättas

tisdag, april 17th, 2012

Informationstavlan vid Yxbo som satts upp av Rengsjö Framtid och kommunen har av okänd anledning totalförstörts någon gång under senaste hösten. Den kommer nu att delvis ersättas av Trafikförsäkringsföreningen och därför skall en ny tavla tillverkas. Tidigare sponsrade olika företag i Rengsjö en del av kostnaderna för att få vara med på tavlan. Det kommer att ske även denna gång. Så företagare som vill synas på tavlan bör snarast kontakta Helena Näslund som håller i detta arbete. Infotavlan som finns vid fd Modigs affär i Glösbo måste flyttas eftersom den nye ägaren till fastigheten inte längre vill ha den på sin tomt. Den nya platsen blir med all säkerhet i korsningen mellan Rengsjöinfarten och riksväg 50 där Glösbo byförening har sin anslagstavla.

Informationstavlan i Glösbo måste flyttas till annan plats och den i Yxbo har förstörts och ska nu ersättas med en ny.

Bilda telefonkedjor i varje by

tisdag, april 17th, 2012

För att motverka stölder och inbrott föreslår Rengsjö Framtids styrelse nu att man bildar telefonkedjor i varje by. Det har redan gjorts bland stugägare vid Skidtjärn. Genom att göra listor med mobiltelefonnummer och epostadresser till alla boende i byn kan man kontakta och varna folk om något händer. Grannsamverkansgruppen i Rengsjö Framtid kommer också att rekvirera fler varningsskyltar som kan sättas upp på olika platser. Sådana finns redan på de större vägarna men bör också sättas upp på mindre byvägar. Anledningen till dessa åtgärder är att fler okända bilar och människor figurerar på platser där de inte hör hemma och att stölder och skadegörelser av olika slag tycks öka. Händer något brottsligt bör detta genast polisanmälas så att polisen får kännedom om saken och kan vidta motåtgärder bl a genom ökad patrullering. Ett första försök med telefonlista görs nu i Björtomta där Helena Näslund och Niklas Fredriksson tagit på sig uppgiften att samla in telefonnummer och upprätta en lista.

Inbrott i ostkiosken

torsdag, april 12th, 2012

I tre år fick den vara orörd men natten till torsdagen har någon klippt upp låset till Bojäntans ostkiosk och tillgripit växelkassan. Däremot har det mesta av varorna i kylskåpet lämnats orört. Inbrottet har polisanmälts och det finns all anledning att på nytt uppmana folk att se över sina fritidshus och andra förråd som står lite avsides. När snön nu är borta tar sig objudna gäster lätt fram och kan ostörda bryta sig in i husen. Det gäller också att alla håller ögon och öron öppna för vad som händer i bygden när mörkret faller. Anteckna bilnummer och andra anmärkningsvärda iakttagelser och gör polisanmälan om ni råkar ut för något, uppmanar polisen.Ni kan även kontakta Rengsjö Framtids grannsamverkansgrupp, Gunnar Jonsson tel 667092.

Styrelsemöte i campingstugan

onsdag, april 11th, 2012

Det är dags för nytt styrelsemöte med Rengsjö Framtid och på dagordningen förstås nya viktiga frågor för Rengsjöbygden. Bl a ska det avgöras hur vi gör med informationstavlan i Yxbo som någon kört ned under vintern och totaldemolerat. Vi kommer också att informera om hur det går med skapandet av en mobil utomhusscen och så ska vi diskutera Skidtjärnsbadet och elljusspåret. Sedan står vårmarknaden Hardreve för dörren och vi måste måla campingstugan och grillstugan i vår. Som vanligt är styrelsemötet öppet för alla som är intresserade och den här gången håller vi till i campingstugan i Sedwallsparken där vi också bjuder på fika. Mötet är på måndag 16 april kl 19.

Anmäl er till vårmarknaden

onsdag, april 4th, 2012

Tiden går fort och nu börjar det bli dags att anmäla sig till Rengsjös populära vårmarknad Hardreve. Den äger rum lördagen den 19 maj och vänder sig till inte bara ortsbor utan även andra som har något att sälja eller visa upp. Vill du vara med på en marknad som växer så kontakta Ingvar Ingeroth i föreningen Rengsjö Framtid. Han har tel 0278-13231 eller 070-3320393. Deltagaravgiften är 100 kr och marknaden pågår mellan kl 10 och 15. Förutom försäljning av olika produkter blir det underhållning och så återkommer fjolårets succé sponsorloppet i regi av Rengsjö SK.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter