Arkiv, december, 2012

Många gav till julbelysningen

måndag, december 31st, 2012

Den årliga insamlingen för att hålla belysningen tänd vid piren och ute i grillstugan under december inbringade totalt 1325 kr. Bössan på Löten gav 583 kr och den på Ringshög 283 kr. Till detta kom 500 kr från en enskild givare. Senaste elräkningen var på 2.600 kr så insamlingen var en god hjälp till belysningskassan. Något som föreningen Rengsjö Framtid tackar för.

Till er alla, en God Jul!

måndag, december 24th, 2012

Det myckna snöandet har skapat en fantastisk julstämning i ett Rengsjö som formligen bäddats ned i ett vitt , tjockt täcke. Snön ligger vit på taken och endast tomten tycks såhär på julaftonskvällen vara vaken. Rengsjö Framtid vill med denna bild önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsgården fortsätter verksamheten

torsdag, december 13th, 2012

På torsdagskvällen var det terminsavslutning på ungdomsgården i RSK-lokalen och ett 30-tal ungdomar hade slutit upp. Den av Rengsjö Framtid bedrivna verksamheten har i snart tre års tid fungerat tack vare de ideellt arbetande mammorna Ingalill Rundgren och Ingmarie Antonsson. De har vädjat om att få hjälp av andra vuxna och föreningen har skrivit till kommunen för att få hjälp tre timmar i veckan av en fritidsledare men kommunen har hittills sagt nej. Däremot ställer kommunen upp med verksamhetsbidrag och hyra av lokalerna. När så verksamheten hotades av nedläggning anmälde sig flera andra vuxna för att hjälpa till och även kyrkan har förvarnat om att man ska ställa upp. Därför kommer den populära ungdomsgården att fortsätta hålla öppet och den 17 januari slår man upp portarna igen efter juluppehållet. Rengsjö Framtid kommer också att fortsätta uppvaktningen av kommunen för att få en fritidsledare. Det är en ringa kostnad om verksamheten kan bidra till att ungdomar inte hamnar i drogberoende eller andra trassligheter längre upp i åldrarna. Ungdomarna är mycket nöjda med verksamheten som även lockar jämnåriga från Bollnäs att åka ut till Rengsjö på torsdagskvällarna.

Ett glatt gäng ungdomar med sina ideellt arbetande fritidsledare, Ingalill Rundgren och Ingmarie Antonsson, som i tre års tid ställt upp så att ungdomsgården kan hållas öppen.

I början höll sig flickorna borta från ungdomsgården men efterhand har de också sökt sig dit och så här många var de vid julavslutningen på torsdagskvällen. Flickor som önskar sig ytterligare en soffa i sitt speciella flickrum.

Farlig lek i snöhögarna

onsdag, december 12th, 2012

Barns lek i de stora snöhögarna kan, om det vill sig illa, orsaka allvarliga olyckor. En incident, som kunnat slutat mycket illa, inträffade häromdagen i centrala Rengsjö där några barn  grävt en tunnel i en av de stora snöhögar som skottats upp efter snöfallet. När en snöröjare kom med sin stora maskin och satte skopan i snömassorna fick han till sin förskräckelse se ett litet barn inne i snön. Lyckligtvis hände ingen olycka den här gången men traktorföraren chockades och fick avbryta arbetet. Barn söker sig gärna till de stora snöhögarna för att leka och därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna håller uppsikt över vad de har för sig så att olyckor kan undvikas. Just nu när snöröjningen pågår för fullt överallt så vill maskinförarna att allmänheten är extra observant på fordonen så att man inte kommer i vägen och förorsakar allvarliga olyckshändelser.

Snön försenar fiskepremiär

onsdag, december 12th, 2012

Det ymniga snöandet har ställt till det för Rengsjö fiskevårdsförening som hade tänkt sig en fiskepremiär på Fjällmyrtjärn och Slakttjärn redan 1 december. På grund av snön, som kom i stora mängder innan isarna frös till ordentligt, så är det alltför riskabelt att ge sig ut för att isfiska och föreningen har därför skjutit premiären på framtiden. I båda sjöarna har det planterats ut 400 st regnbågar plus ett 15-tal fiskar av större kaliber. Föreningen satsar stora resurser just i dessa sjöar eftersom de är lättillgängliga för allmänheten. Så snart isen blir bärkraftig kommer det att informeras på föreningens hemsida rengsjofiske.se och sättas upp anslag. – Men i dagsläget kan vi inte ta ansvar för att släppa ut fiskare på isarna, säger Karl Hagelin i fiskevårdsföreningen.

Många kom till bokföreläsningen

måndag, december 3rd, 2012

Trots den stränga kylan på måndagen hade ett 60-tal rengsjöbor och även tillresta utifrån vågat sig till Ringshög för att lyssna på Daniel Waluszewski som skrivit boken om sin egen farfars liv bl a i Rengsjö. Daniel trotsade också kylan och bilade tur och retur Stockholm -Rengsjö samma dag. Han hann också med en punktering strax söder om Bollnäs innan han klarade av de två föreläsningarna i Rengsjö. Många som kom för att lyssna på honom hade själva personliga minnesbilder från Berga-lägret dit Daniels farfar kom från krigets fasor i olika koncentrationsläger. En del hade också fotografier med sig och en släkting till Daniels farmor fanns i publiken. För Daniel själv blev besöket mycket intressant och han hade fullt arbete med att sälja och signera sin bok ”Med en blick över axeln”. Författarbesöket var ett samarrangemang av Rengsjö Framtid och Studieförbundet Vuxenskolan.

Daniel höll två intressanta föreläsningar i Rengsjö om sin farfar krigsflyktingen från Polen och båda träffarna var välbesökta.

Några av de som kom hade med sig fotografier av Daniels farmor och farfar. Här är det Signhild Backan som berättar för Daniel hur hon lärde känna dem.

Glöm inte författarkvällen!

söndag, december 2nd, 2012

Måndag 3 december kommer författaren Daniel Waluszewski till Rengsjö för att vid två tillfällen berätta om sin bok ”Med en blick över axeln”. Det gör han under förmiddagen inför Rengsjöprojektets måndagsgrupp och senare på kvällen kl 19 i Ringshögs konferenslokal för andra intresserade. Daniels  debutroman handlar om hans egen farfar som räddades av amerikanarna efter andra världskrigets slut från nazisternas förintelseläger. Han kom sedan till Berga-lägret i Rengsjö -i folkmun kallat Petsamo- och här i Rengsjö mötte han också sin blivande fru. Rengsjö Framtid arrangerar författarkvällen och bjuder även på fika. Därför är det önskvärt om man anmäler sig till Göran Bernstål tel 665123 eller 070-6948732 om man tänker komma.

 

Nu finns det skidspår

söndag, december 2nd, 2012

Eftersom det nya elljusspåret havererade i stormen Dagmar har nu skoterklubben istället gjort i ordning gamla elljusslingan. Hela lördagen var man där med klubbskotern och packade den lösa snön så att underlaget blev bärkraftigt. Sedan drogs det upp ett perfekt skidspår med start vid IP. Det här spåret är betydligt lättare att åka än det nya men det ger i alla fall möjlighet att hålla motionsåkandet igång i vinter. Och vinter har vi ju fått nu så att det räcker. Det är alltså bara ut och köra.

Tack vare skoterklubben finns nu ett välpreparerat skidspår för den träningsvillige. Det är gamla slingan som gjorts iordning och skoterklubben lovar att försöka hålla spåret i åkbart skick hela vintern.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter