Arkiv, mars, 2014

Årsmöte med Anhörigföreningen

måndag, mars 3rd, 2014

Ringshögs Anhörigförening inbjuder till årsmöte i Ringshögs konferenslokal den 10 mars kl 19. Alla som är intresserade av föreningens arbete är välkomna. Föreningen bjuder på fika hälsar styrelsen.

Årsmöte med Rengsjö Framtid

lördag, mars 1st, 2014

Föreningen Rengsjö Framtid beslutade på senaste styrelsemötet att kalla till årsmöte tisdag den 25 mars kl 19 på Ringshög. Den ekonomiska rapporten är klar och visar att föreningen gått med 14.700 kr i underskott men att kassabehållningen är 70.000 kr. Under fjolåret gjordes investeringar med 37.000 kr på campingplatsen bl a i form av en ny campingstuga. Den är ännu inte möblerad och är det någon som vill skänka två våningssängar tar föreningen tacksamt emot detta. Även andra inventarier är av intresse. Föreningen kommer nu också att undersöka om det finns intresse för någon form av samåkning och har utsett Lasse Stensson som kontaktperson för detta. Hemsidan rengsjo.se har funnits i sin nuvarande form sedan föreningen bildades för sju år sedan. Nu ska den förnyas bl a med en kalender där alla föreningar och även privatpersoner kan lägga in olika aktiviteter. Om någon har synpunkter på hur hemsidan ska utformas går det bra att kontakta föreningens webbmaster Jon Törnros eller Niklas Fredriksson.

Annonsera i nya Rengsjöbladet

lördag, mars 1st, 2014

Ett nytt nummer av Rengsjöbladet börjar snart produceras och alla som vill vara med bör höra av sig före 10 april då det är manusstopp. Tidningen kommer ut i brevlådorna söndag den 4 maj – en vecka före Hardreve som i år blir lördag den 10 maj. Ansvarig för annonserna är Margareta Ingeroth medan Göran Bernstål ansvarar för text och bilder. Tidningen beräknas bli 36-sidig med färg på omslaget. Annonspriserna är som tidigare 500 kr för helsida, 300 kr för halvsida och 600 kr för sista sidan. En annons i tidningen når 850 hushåll i Rengsjö och Växbo och är en liten men bra investering för företagare och föreningar i området. Samtidigt gynnar det Rengsjö Framtid – föreningen som är till för alla bosatta i Rengsjö.

Meddela föreningars ändringar

lördag, mars 1st, 2014

Just nu genomförs årsmöten i olika föreningar och det blir en del ändringar i styrelser och när det gäller olika kontaktpersoner. Därför vill vi att alla föreningar kommer in med aktuella namn och adressändringar så snart som möjligt för att vi ska kunna lägga in det i föreningsregistret. Det finns tillgängligt på vår hemsida och levereras också vidare till kommunen. Ändringarna kan mejlas till hemsidans redaktör Göran Bernstål som har mejladress goran@bernstal.se

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter