Arkiv, november, 2014

Hyr campingstugan för möten, fester mm

onsdag, november 5th, 2014

Rengsjö Framtid har beslutat att hyra ut servicestugan på campingen vintertid till olika ändamål. Det kan vara föreningar, företag eller privatpersoner som behöver ett extra utrymme för möten, fester eller andra behov. Stugan har ett större samlingsrum med plats för ett 20-tal personer, kök, toalett och duschrum. Hyran har fastställts till 200 kr per gång och bokningar kan göras på Lötens handel där också nycklar finns. Rengsjö Framtid behöver hyresintäkterna för att kunna betala de kostnader som campingen har under vinterhalvåret när turisterna håller sig borta.

Styrelsemöte i Rengsjö Framtid

måndag, november 3rd, 2014

Rengsjö Framtid kommer på sitt styrelsemöte tisdag 4 november kl 19-21 att diskutera långsiktiga planer på en utbyggnad av lanthandeln bl a med bageri och byamejeri. Det är projektgruppen Service Rengsjö inom föreningen som arbetar med frågan. På mötet kommer också övriga arbetsgrupper i Rengsjö Framtid att redovisa vad de gör. Styrelsemötena i föreningen är fortsatt offentliga och därför kan alla intresserade delta i mötet som hålls i campingstugan i Sedwallsparken.

Sedwallsfesten en tradition

måndag, november 3rd, 2014

Fredag den 14 november är det återigen dags för den traditionella Sedwallsfesten på Ringshög. Det finns fortfarande några platser kvar och anmälan görs till köket på Ringshög. I år blir det som vanligt en trerätters middag och underhållning av de unga musikanterna i gruppen Drummel. Festen börjar kl 18 och är Rengsjös svar på den något mer berömda Nobelfesten. Deltagarna ska vara högtidsklädda, det är dukade bord och eleganta servitriser. Festen instiftades under tiden som det s k Rengsjöprojektet pågick och är rengsjöbornas hyllning till de utvandrade Sedwallsbröderna Nels och Olof som under sina år i Amerika aldrig glömde sin födelsesocken. Regelbundet skickade de både penninggåvor och matvaror hem till Rengsjö och när Nels gick bort hade han testamenterat en stor del av sin förmögenhet till sin gamla hemsocken. Avkastningen från donationen delas varje år ut till föreningslivet i Rengsjö och betyder mycket för det ideella arbetet i bygden.

De styrde Rengsjö för 40 år sedan

lördag, november 1st, 2014
En bild tagen vid det sista kommunfullmäktigemötet i Rengsjö före sammanslagningen med Bollnäs 1974.

En bild tagen vid det sista kommunfullmäktigemötet i Rengsjö före sammanslagningen med Bollnäs 1974.

I år är det 40 år sedan som Rengsjö upphörde att vara en egen fristående kommun och den här bilden ovan är från det allra sista fullmäktigemötet i Rengsjö. Vid bordets kortända sitter fullmäktiges dåvarande ordförande Lennart Sjöstedt och till vänster om sig har han Per-Jörgen Bratt och till höger Gustav Olsson. De flesta av fullmäktigeledamöterna från den här tiden är nu borta men det finns fortfarande några kvar i livet. Det sägs att Rengsjö kommun hade en mycket god ekonomi som självständig kommun och att det gjordes stora investeringar före samgåendet med Bollnäs. Gustav Olsson, Oskar Larsson och Inger Persson var de tre anställda som skötte kommunalkontoret och administrationen och kommunens kontor var inrymt i Gustav Olssons bostad i Berga. Politikerna på den här tiden arbetade i bästa samförstånd och såg först och främst till den lilla kommunens bästa. Invånarantalet vid den här tiden låg runt 1500 personer.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter