Arkiv, april, 2015

Vårlunken klassiker som startar igen

torsdag, april 30th, 2015

Vårlunken i Västra Höle, som Margit Larsson startade en gång i tiden, drar nu igång på söndag igen. För vilket år i ordningen är det ingen som vet men kyrkan har i alla fall varit medarrangör i mer än 20 år tillsammans med Höle bygdeförening. Det är som en vanlig tipsrunda som man vandrar på åsen mellan hölebyarna. Efteråt samlas man till kaffe och en stunds social samvaro. Vårlunken pågår söndag och onsdag i tio veckor sammanlagt 10 gånger och inleds med en enkel friluftsgudstjänst.

Dags att lägga i båtarna

tisdag, april 28th, 2015

Nu är båtbojarna på plats vid grillpiren i Sedwallsparken och alla som har hyrt båtplats kan lägga i sina båtar. Men glöm inte att betala kajplatsavgiften till Rengsjö Framtid på bankgironummer 253-8445. Avgiften är 300 kr per båt.

Campingen behöver öka intäkterna

måndag, april 20th, 2015

När Rengsjö Framtid höll årsmöte på måndagskvällen framkom att campingen gör en svidande förlust och vänder inte den utvecklingen så hotar den föreningens hela ekonomi. Förra året kostade campingen 26 000 kr i form av bl a vatten och avlopp, fjärrvärme, elektricitet mm . Därför måste något göras för att öka intäkterna och minska förlusterna. Det blir styrelsens viktigaste uppgift att hitta en lösning på det här problemet. Rengsjöbladet drog också stora kostnader sedan annonsintäkterna minskat men tidningen är nu nedlagd. Vårmarknaden gav däremot ett överskott. Totalt gick verksamheten med ett minus på 40.710 kr. Helena Näslund omvaldes som ordförande i föreningen och nya i styrelsen blev Jon Törnros och Leif Olsén. Till ny revisor efter Sigfrid Larsson valdes Per Hallgren. Eva Bernstål informerade om satsningen på den nya mobila mejerivagnen och vårstädningen av Sedwallsparken bestämdes till lördag den 16 maj.

Omfattande vägjobb börjar idag

måndag, april 20th, 2015

Idag börjar arbetet med nya asfaltbeläggningen mellan Fromskroken och Glössbo och det är ett mycket omfattande vägarbete som gör att trafikverket tvingas dirigera trafiken från väg 50 genom hela Rengsjö. Först kommer all gammal asfalt på hela sträckan att fräsas bort och det rör sig om en total mängd av 11000 ton. En del av asfalten kommer att blandas med den nya. Därefter ska makadam fräsas ned 30 cm och det handlar också om 11000 ton innan ett nytt bärlager på 12 cm och totalt 10 000 ton läggs på hela vägbanan. Slutligen lägger man på 13 000 ton och en 10 cm tjock ny asfalt som en ny slitbana. Det här arbetet kräver sin tid och beräknas vara klart först den 29 maj om inget oförutsett inträffar.

All trafik dirigeras genom Rengsjö

onsdag, april 15th, 2015
Under flera veckor kommer all trafik mellan Glössbo och Fromskroken att dirigeras genom Rengsjö.

Under flera veckor kommer all trafik mellan Glössbo och Fromskroken att dirigeras genom Rengsjö.

 

Från och med nästa vecka kommer all trafik på riks 50 mellan Fromskroken och Glössbo att dirigeras genom Rengsjö. Det är NCC som skall lägga ny asfalt på sträckan och därför måste stänga av all trafik. Arbetet beräknas pågå under 4-5 veckor och under den tiden får rengsjöborna uppleva en mycket intensiv trafikperiod. Under helgerna däremot kommer vägsträckan mellan Fromskroken och Glössbo att vara öppen för trafik. Det här betyder att mycket tung trafik kommer att passera genom centrala Rengsjö under vardagsdygnen och det kan bli besvärande för t ex skola och förskola. Däremot bör det gynna all affärsverksamhet i Rengsjö som nu kan få ett uppsving under ett antal majveckor. De som bor efter den aktuella sträckan kommer att få färdas på väg 50 för att ta sig till och från arbeten, skola osv och likaså kommer buss 100 att få trafikera vägsträckan men för all övrig trafik blir det vägen genom Rengsjö som gäller.

Vädjar till rengsjöborna att handla

tisdag, april 7th, 2015

Nu vädjar Lilian Edström till rengsjöborna att åtminstone handla sina basvaror i Lötens Handel annars kommer affären inte att kunna överleva. Butiken brottas för närvarande med stora ekonomiska problem och det är ingen överdrift när man säger att den befinner sig i kris. – Jag försöker nu lösa den närmaste tiden genom att ansöka om ett nytt bidrag från länsstyrelsen men i längden håller inte detta om inte kunderna på orten nyttjar butiken, säger Lilian Edström. Hon menar att om fler tänkte på att handla sina basvaror i Lötens Handel så kanske det skulle räcka. Basvarorna är inte dyrare på Löten än inne i stan. Från regeringens sida har man i dagarna aviserat att glesbygdsbutikerna måste stödjas för att kunna överleva och en utredning föreslår att staten går in med 35 miljoner kronor. – Men innan det stödet blivit verklighet har jag nog tvingats lägga ned om inte kunderna visar en större köptrohet, säger Lilian Edström.

Glad påsk på cykel för flyktingar

lördag, april 4th, 2015
Det blev nästan slagsmål om de två cyklarna som kom till Glösbohemmet i påsk.

Det blev nästan slagsmål om de två cyklarna som kom till Glösbohemmet i påsk. Foto: Tarek Alkhatib

 

Först blev de väldigt konfunderade när Ingvar Ingeroth på påskafton kom och överlämnade två gamla cyklar till de asylsökande på Glösbohemmet. Men när de så småningom förstod att de skulle få cyklarna blev glädjen desto större. Alla ville cykla och till slut åkte de tre och tre på varje cykel. Men två cyklar till 50-talet boende på hemmet räcker naturligtvis inte långt och är det fler som har gamla fungerande cyklar så skänk dem gärna till flyktingarna som då har möjlighet att transportera sig runt i Rengsjö och då också får något att sysselsätta sig med under den långa väntetiden på uppehållstillstånd. – Glädjen för mej var att få se så många glada människor för så lite, berättar Ingvar Ingeroth.

Årsmöte med Rengsjö Framtid

fredag, april 3rd, 2015

Föreningen Rengsjö Framtid har årsmöte på Ringshög måndag den 20 april kl 19. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet är välkomna att delta. Föreningen bjuder på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter