Arkiv, juli, 2015

75-åringar firar med hembygdsföreningen

onsdag, juli 8th, 2015

Rengsjö hembygdsförening fyller 75 år och firar det med alla som är jämngamla på söndag. Rengsjödagen den 12 juli i Västerby bjuder på fri entré för alla som är födda 1940 och Hildingdagen firas samtidigt med musik av Melomani, Hildings spelmän, Anders Wigren & Kent Johansson. Siw Mickelsson håller högtidstalet och både Rengsjöharen och Hilding Mickelssons stipendium delas ut. Det blir också tipstävling och så håller caféet i Norrgården öppet. Entréavgiften är 75 kr men alla barn och besökare klädda i hembygdsdräkt går in gratis. Festligheterna börjar kl 13.

Språk-caféet gör uppehåll

onsdag, juli 1st, 2015

Språk-caféet i Glösbolagrets lokaler gör nu ett uppehåll tills vidare. Det är kyrkan som står som arrangör och där träffas asylsökande från Glösbogården och intresserade rengsjöbor som vill hjälpa flyktingarna att lära sig svenska. Träffarna varje torsdag har varit lyckosamma men nu under sommaren har deltagarna blivit färre och därför har kyrkan valt att göra ett uppehåll men lovar att återkomma senare i år.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Kategorier

  • Nyheter