Två hus blir ett

28 september 2010

I måndags började snickare taklägga de två barackerna nere i centrum och idag, tisdag, såg det ut såhär. Taket har också tilläggsisolerats och det görs även med väggarna. Hela fasaden kommer därefter att brädfordras. Invändigt blir det ett större samlingsrum. Köket är redan färdigt liksom toalettutrymmet men duschavdelningen behöver snyggas till. Där ska också golvet höjas upp. Arbetet med servicehuset beräknas vara färdigt före vintern då även fjärrvärmen kopplas på. Sedan är det meningen att huset skall användas av alla.Inte bara campare sommartid utan även boulespelare och sportfiskare t ex. Vintertid spolas en isbana på boulebanan och då kan skridskoåkarna värma sig i servicehuset. Småföretagare och hobbytillverkare får också visa upp sina alster i huset och föreningar kan hålla sina styrelsemöten där. Användningsområdena kan bli många.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445