Svanarna tar över

24 oktober 2010

När badgästerna lämnar Skidtjärn så tar sångsvanarna över. Och de blir bara fler och fler för varje år. Just nu kan man räkna till ett 40-tal som under dagtid uppehåller sig i den västra änden av sjön. Till natten förflyttar de sig oftast till den motsatta sidan. Deras trumpetande sång hörs hela tiden över sjön. Svanarna, har sedan de blev fridlysta , förökat sig ganska ordentligt och samtidigt spridit sig över hela landet. De häckar gärna vid små vattendrag där de får vara ifred och om vintern blir någotsånär mild stannar de gärna kvar. Men blir vintern sträng flyttar de till varmare trakter. I Skidtjärn samsas de bra med hundratals kanadagäss som också passar på att ockupera sjön när badsäsongen är över.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445