Viktigt möte om äldrevården

26 oktober 2010

Nu kallar Mitt Hjärta och socialtjänsten till ett möte om den blivande Äldrevårdscentralen i Rengsjö. Det gäller det treåriga projekt som Mitt Hjärtas VD Anna Hammarström fått pengar till att bedriva på Ringshög. Pengarna -totalt 5,4 miljoner kronor- kommer från Sveriges Kommuner och Landsting och är öronmärkta för äldre sjuka människor. Det innebär bl a vi får en distriktssköterska stationerad på Ringshög vissa tider, läkarbesök, tillgång till arbetsterapeuter mm. Anna Hammarström vill med pengarna skapa en liknande Äldrevårdscentral som finns i Bollnäs den s k Vågenhälsan men det krävs också en viss medverkan av ideella föreningar i Rengsjö. Om detta handlar mötet som äger rum på Ringshög tisdag den 9 november kl 18.30- 20.00. Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta möte för att visa att det här är oerhört betydelsefullt för alla i Rengsjö.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445