Nu startar äldrevårdcentralen

9 november 2010

Trots att det var bingo i RSK-lokalen så blev det fullsatt på Ringshög när kommunen och Mitt Hjärta informerade om det nya äldrevårdsprojektet. Men många blev besvikna när de fick klart för sig att projektet riktar sig till sjuka äldre än 75 år. Det här är ett unikt projekt som varar i tre år och bygger på samarbete mellan Mitt Hjärta, kommunen och ideella föreningar i Rengsjö. Hur projektet ska utformas bestämmer rengsjöborna och vårdspecialisterna tillsammans. En styrgrupp är klar och projektledare för verksamheten blir Rina Mast. Distriktssköterskan Maria Skogens kommer att jobba halvtid i projektet och basen för verksamheten blir i en fd lägenhet i bottenplanet på Ringshög. Till projektet kommer även andra specialister att kunna kopplas som t ex familjeläkare,sjukgymnast,anhörigstödjare och arbetsterapeuter.


Det blev fullsatt i Ringshögs matsal vid informationen om den nya äldrevårdcentralen.


Distriktssköterskan Maria Skogens fick börja det nya jobbet med att servera rengsjöborna kaffe.


Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445