Landshövdingen till Rengsjö

29 november 2010

På torsdag kommer landshövding Barbro Holmberg till skolan i Rengsjö för att överlämna en skattkista från skolbarn i staden Heze City i Kina. Det är ett led i det kunskapsutbyte som skolan i Rengsjö och skolan i Heze startat upp. I somras när en delegation från Kina besökte Rengsjö överlämnade skolbarnen här en skattkista med teckningar som beskrev barnens vardag i lilla Rengsjö. Nu återgäldas det med berättelser från barnen i Heze hur de upplever sitt vardagsliv i mångmiljonstaden. Det var när Barbro Holmberg besökte världsutställningen i Shanghai som hon fick kistan med sig och som nu alltså skall överlämnas till Rengsjöeleverna. Ceremonin äger rum kl 12 och i samband med detta blir det också uppträdande av  kinesiska artister.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445