Skolan läcker igen

15 december 2010

Även den här vintern har Kyrkskolan drabbats av läckage på grund av isbildning på taket och nu pågår arbete med tilläggsisolering av vinden för att lösa problemet. Det är den stränga och långvariga kylan som ställt till det. Värmen tränger igenom taket där snön smälter och bildar is som leder smältvattnet in under taket och orsakar vattenskador. Förra vinterns skador hade precis åtgärdats när de nya problemen uppstod. Ventilationsanläggningen i skolan har också fungerat dåligt sedan ombyggnaden och under novemberlovet tvingades man delvis bygga om den för att personalen och eleverna ska få ett bättre inomhusklimat och slippa frysa.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445