Välkommen till Rengsjo.se

1 september 2008

Nu är den alltså klar, hemsidan för hela Rengsjö, som skall spegla aktuella händelser och andra intressanta saker som sker i vår bygd. Här kan Du också bli länkad till andra hemsidor i Rengsjö, olika företag eller föreningar. Du kan också kontakta oss som gör hemsidan och tala om vad Du tycker om den, tipsa oss om olika händelser eller mejla spännande fotografier. Vi behöver Din hjälp för att vi ska kunna göra en bra och spännande hemsida.

Rengsjö.se har gjorts av Jon Törnros med assistans av Rengsjö Framtids informationsgrupp och meningen är att sidan skall bli en viktig informationskanal inte bara för de som är bosatta i Rengsjö utan också för alla andra som på olika sätt är intresserade av det som händer i vår bygd.

Vi tror att hemsidan också kan bli en viktig diskussionsplats och lägga grunden till att bli den samlande kraft som skall forma Rengsjös framtid, trygga och stärka de boendes liv här.

/Informationsgruppen, Rengsjö Framtid

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445