Skolan angripen av mögel

12 februari 2011

Nu är det konstaterat. Den nyutbyggda Rengsjöskolan är angripen av mögel! De omfattande vattenläckagen denna och förra vintern har, som personalen länge misstänkt, lett till mögelangrepp. Det framgår av en fuktskademätning gjord den 26 januari på kortväggen i gymnastiksalen. Trots detta har kommunens byggrepresentant gått ut med information till personal och föräldrar att det inte finns några mögelangrepp. Flera i personalen har länge mått dåligt och påtalat detta och nu kommer också rapporter om att elever mår dåligt av att vistas i skolans lokaler. Häromdagen fick en i personalen åka hem efter att ha drabbats av andnöd när hon befann sig i ett fuktskadat utrymme. Men det är inte bara vattenläckage som ligger bakom fuktangreppen i skolan. Även den nya ventilationen fungerar dåligt och trots översyn av specialister lyckas man inte få ordning på ventilationen. Nu ska mögelmätningar göras även på fuktskadade platser som redan åtgärdats. Tills vidare kommer personal och elever inte att vistas i gymnastiksalen. Personalens skyddsombud kommer att anmäla det hela till arbetsmiljöverket och kräver i en skrivelse till kommunen att en tidsplan utarbetas för att åtgärda skadorna. – Det här har pågått sedan skolan återinvigdes för snart två år sedan och trots våra klagomål har man från kommunens sida varit väldigt loja och inte tagit det hela på allvar, säger skyddsombudet.


Det här är en bild från förra vintern då vatten rann in på inte mindre än åtta ställen och nu visar det sig att fuktskadorna orsakat mögelangrepp.


Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445