Möte om snabbt bredband

28 mars 2011

Vid Rengsjö Framtids årsmöte på måndagskvällen i Hembygdsbyn beslutades att föreningen ska ta initiativ till ett informationsmöte omkring en satsning på fiberoptiskt bredband. I Björtomta har redan 22 fastigheter anslutits och utbyggnaden kommer närmast att fortsätta i Glösbo. Birgitta Hildingsson valdes på ytterligare ett år som ordförande i föreningen, kassör Ingvar ingeroth och sekreterare Peter Eriksson. Övriga i styrelsen är Göran Bernstål, Catarina Ceder-Bång,Urban Larsson, Niklas Fredriksson, Ingmarie Antonsson och Jan-Olov Bodin. Revisorer är Sigfrid Larsson och Kajsa Bengtsson. Rapporterades att campingen redan är fullbokad till O-ringenveckan i juli. Beslutades att föreningen ska begära hos kommunen att få bli remissinstans vid beslut som rör Rengsjö.

Vid dragning i årsmöteslotteriet gick vinsterna till följande personer: Lennart From presentkort 600 kr, Jill Larsson presentkort 300 kr och Janita Aronsson kaffevinst.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445