Styrelsemöte i Framtiden

18 april 2011

I kväll måndag kl 19 på Ringshög har Rengsjö Framtid styrelsemöte och som vanligt är det öppet för alla intresserade. På dagordningen bl a det kommande valborgsfirandet, Hardreve, städdagar i centrum, utbyggnaden av det snabba bredbandet, Kinamötena. Dessutom diskuteras de skrivelser som avgått till kommunen angående indragning av busslinje för skolelever och förändrade planer för Ringshögs restaurang. Föreningen bjuder på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445