Det behövs flera bostäder

19 april 2011

Rengsjö behöver flera lägenheter i de centrala delarna! Det står klart sedan föreningen Rengsjö Framtid genomfört sin bostadsenkät. Ett 20-tal personer säger sig vara intresserade av lägenhet i centrum. De flesta vill ha 1-2 rok och i markplan med en hyreskostnad på 4000-5000 kr. När Ringshög hade öppet hus gjorde Bollnäs Bostäder en intresseförfrågan som visade att åtskilliga personer önskar bostad i centrum. Flera kan tänka sig att flytta från Bollnäs och till Rengsjö. För närvarande är alla lägenheter på Ringshög uthyrda och det här visar att kommunens påstående om att det inte finns något lägenhetsbehov i Rengsjö är felaktigt. Rengsjö Framtid kommer nu att uppvakta kommunledningen och Bollnäs Bostäder och kräva att man ser över bostadssituationen i centrala Rengsjö.

Alla lägenheter på Ringshög är nu uthyrda och fler vill bo i centrum av Rengsjö visar färsk bostadsundersökning.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445