Modevisning för äldre

29 april 2011

Nu blir det mannekänguppvisning för äldre på Ringshög. Det här är ett koncept som tidigare med framgång prövats bl a på Ängslunda i Arbrå. Det är Inka-kläder som arrangerar modevisningen som äger rum tisdag den 10 maj kl 15 i restaurangen på Ringshög. Efter visningen, som utförs av mannekängande rengsjöbor, finns möjlighet att köpa kläder. Paj med sallad och kaffe med kaka serveras och allt till priset av 60 kr. Anders Wigren underhåller på sitt dragspel och anmälan om deltagande görs till restaurangen senast 3 maj. Tel 665625.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445