Ät mera på Ringshög!

4 maj 2011

Nu gäller det att alla hjälps åt och nyttjar Ringshögs restaurang mera före den 22 juni. Då tar nämligen kommunfullmäktige åter upp ärendet om restaurangen skall överföras till kostenheten eller drivas vidare av socialförvaltningen. Nyttjar vi restaurangen mera kan vi visa att ekonomin förbättrats och då är chansen stor att vi får ha restaurangen kvar i nuvarande form. Överförs restaurangen till kostenheten riskerar vi att få mat av halvfabrikat och det skulle vara förödande. Restaurangen erbjuder, som det är nu, god mat som är producerad av bra råvaror i det egna köket och så vill alla ha det även i fortsättningen. Men ekonomiskt går restaurangen med underskott och det är därför som man vill att kostenheten ska ta över ansvaret för köket. Det skulle kunna ge stora samordningsvinster om alla kommunens kök samlas under en hatt. Mot detta har flera föreningar i Rengsjö och det nya Rengsjöprojektet protesterat i en skrivelse till kommunfullmäktige som vid sitt senaste sammanträde återremitterade ärendet för att titta närmare på ekonomin. I Ringshögs restaurang kan du inte bara äta på plats i en trivsam miljö utan också hämta matlådor, handla hembakt bröd, smörgåstårtor mm samt få servering i samband med möten, konferenser, fester. Restaurangen är av mycket stor betydelse för hela Rengsjö.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445