Byggnämnden på besök

17 maj 2011

I samband med miljö och byggnämndens sammanträde på Ringshög på tisdagen uppvaktades nämnden av föreningen Rengsjö Framtid som informerade om sin bostadsenkät och krävde att något görs för att det ska kunna byggas fler bostäder i centrum. Rengsjö Framtid påpekade också att den nya översiktsplanen av centrumområdet måste påskyndas så att det klargörs var man får bygga bostäder bl a. Föreningen har också informerat Bollnäs Bostäders ledning om resultatet av bostadsenkäten och närmast kommer nu föreningen att lämna in ett medborgarförslag i samma ärende till nästa kommunfullmäktige. När föreningen gick ut med sin förfrågan till Rengsjöborna kom det in svar från 17 lägenhetsintresserade. De flesta vill ha 1-2 rum och med en hyra på 4000-5000 kr. Miljö och byggnämnden tog till sig informationen och passade samtidigt på att vandra runt i de centrala delarna för att bilda sig en uppfattning om var det skulle kunna gå att bygga bostäder.

En av ledamöterna i byggnämnden är Karl-Gunnar Backan som passade på att visa sina politikerkolleger runt i Rengsjö centrum.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445