Traditionsrik vårlunk

30 maj 2011

På onsdag är det dags för årets sista vårlunk i Höle och sedan övergår den traditionsrika gå och frågesporttävlingen till Hölesjön Runt på cykel. Det är också ett arrangemang av gammalt märke som engagerar sommargäster och rengsjöbor sedan 60-talet. Vårlunken startar varje år den 1 maj och pågår sedan en kväll i veckan tio gånger. Varje gång ansvarar olika bybor för tävlingen och ser till att göra frågor och ställa upp med fika vid bygdegården. Numera är det enbart bygdegårdsföreningen som ansvarar för det hela men tidigare var det också RSK och då hade man en vårlunk vid IP och en i Höle. Det är ett populärt vårkvällsnöje för många och en tradition som ser ut att leva vidare.

Vårlunken lockar alla åldrar med sin motion både för hjärna och hjärta. Bilder: Allan Olsson

Efter de kluriga frågorna blir det avslutning med fika på bygdegården.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445