Stipendium till lärarstudent

28 juni 2011

Ann-Sofie Flodberg från Rengsjö har fått Sandviken kommuns stipendium för lärarstuderande på Högskolan i Gävle. Stipendiet är på 5.000 kr och delas ut årligen till studerande vid Högskolan i Gävle som utvecklar och forskar inom kompetensutveckling och lärande. Ann-Sofie har fått stipendiet för sitt examensarbete där hon undersökt om elever med lässvårigheter som arbetar med memoryspel har lättare att tillgodogöra sig inlärning än andra som arbetar på ett traditionellt sätt. Resultatet med hennes arbete visar att så är fallet och hennes inlärningsmetod kommer därför att få stor betydelse för ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden t ex sådana med utländsk bakgrund.

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445