Ny väg förbi Västra Höle

25 juli 2011

En helt ny genomfartsväg byggs nu förbi Västra Höle. Det är den tunga trafiken som i fortsättningen kommer att ledas förbi centrala delarna av byn.Där bor många barnfamiljer och de drar en lättnadens suck när de stora timmerbilarna försvinner. Vägen går mellan vägen till grus och betong och Lönses.

Ovanför Lönses kommer vägarna att dela sig. Den vänstra går in genom byn medan den högra är till för genomfartstrafiken och går helt förbi Västra Höle.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445