Nya förseningar med Nya Rengsjöskola!

14 september 2008

Vad händer egentligen med skolbygget i Rengsjö? Byggstarten har gång på gång försenats och det som från början skulle ha varit inflyttningsklart nu i augusti har ännu inte påbörjats!

I Rengsjö Föräldraråd är man mycket kritiska och skräder inte orden:

– Projekteringen är fortfarande inte klar och sedan ska ärendet ut på anbud. Det har sagts att byggstarten blir i november men det känns tveksamt till om det blir någon start i år, säger Peter Eriksson från Rengsjö Föräldraråd. Vi hoppas på att Bollnäs Kommun klarar av att hålla det man lovat.

På grund av förseningarna har hyreskostnaderna i Växbo fördyrats med 120 000 kr och skolskjutsarna dit har också blivit avsevärt dyrare än planerat. En del av eleverna från Rengsjö bussas till Växbo skola och bygdegården. Övriga går på Granbergsskolan i Bollnäs.

Bygglovet när det gäller själva skolhuset i Rengsjö är klart men för markarbetena runt omkring är bygglovet ännu inte klart.

– Det som är positivt är att ordföranden i barn och utbildningsnämnden, Jan Lahenkorva, tagit tag i ärendet och gjort allt för att få saker och ting att hända och han har dessutom upprätthållit en bra dialog med föräldrarådet. Det som är beklagligt är att rektorn, Göran Wänglöf som varit vår kontaktyta mot rektorsområdet har slutat. Vi förväntar oss att den nye rektorn Uno Kranz tar vid där Göran slutade, säger Peter Eriksson.

Det var Jan Lahenkorva som vid ett fullmäktigemöte i våras, när det stod klart att inget hänt med skolbygget i Rengsjö, förklarade att han skämdes över hur ärendet skötts.

När skolbygget kommer igång räknar man med att byggtiden ska ta sex månader och då ska den nya skolan stå klar till höstterminen 2009.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445