Ringshög får behålla lägenheter för dementa

17 september 2008

Ringshögs äldreboende får behålla 5-7 lägenheter för särskilt boende när servicehuset görs om till ordinärt boende. Lägenheterna skall ligga i bottenvåningen i det nuvarande servicehuset och det blir alltså ingen tillbyggnad. Det är vad arbetsutskottet, som handlagt frågan, nu lägger fram i sitt förslag till socialnämnden. Lägenheterna skall främst användas för dementa och Ringshögs självförvaltningsstyrelse får vara med vid tilldelningen av bostäderna, enligt förslaget.

Arbetsutskottet föreslår också att socialnämnden förhandlar med privatägda Mitt Hjärta om man därifrån kan gå in med distriktssköterskeverksamhet på Ringshög.

Även matsalen blir kvar men där ser arbetsutskottet gärna att någon privat entreprenör eller ett kooperativ tar över.

– Vi vill i vår skrivelse att socialnämnden beslutar om att de ekonomiska beräkningarna , en tids och genomförandeplan blir klar snarast, senast i december, så att byggnationerna kan starta så fort som möjligt. Det är viktigt i nuläget att vi visar att vi vill ha kvar ett särskilt boende i Rengsjö, säger Christina Wall(c) ordförande i socialnämnden och ledamot i arbetsutskottet.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445