Skolbygget drar snart igång

22 oktober 2008

Nu går förfrågningsunderlaget ut från kommunen till ett tiotal olika byggnadsfirmor som sedan får tre veckor på sig att komma in med anbud på utbyggnaden av Rengsjöskolan. Därefter ska anbuden behandlas men redan vid månadsskiftet nov/dec räknar byggnadsingenjör Bo Pettersson på kommunens fastighetskontor med att byggnationerna kan starta. 17 miljoner har anslagits till bygget och den summan får inte överskridas. Enligt Bo Pettersson är byggverksamheten inte längre så het i Bollnäsområdet och därför är skolbygget i Rengsjö ett efterlängtat objekt för flera byggnadsfirmor. Byggnadstiden är beräknad till sex månader och den nya skolan kommer därför att stå klar till höstterminens start nästa år. Det lovar Bo Pettersson som inte förstår den oro som det försenade skolbygget orsakat bland föräldrar och skolpersonal i Rengsjö. – Det är viktigt att göra ett ordentligt anbudsunderlag och därför måste det få ta sin tid, säger han.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445