Tuff duell om Ringslyckan-pengar

20 oktober 2011

Det blev en tuff duell angående Ringslyckans kostnader mellan Rengsjös företagsekonom Siw Mickelsson och socialförvaltningens ekonom Tommy Stocka under socialnämndens allmänna frågestund på torsdagen. Ett 20-tal Rengsjöbor med Siw i spetsen ställde upp och visade att skillnaden mellan boendekostnaderna blir väldigt stor beroende på hur man räknar. Siw menar att hon håller sig till de verkliga kostnaderna medan Tommy Stocka går efter en särskild ”modell” som alla kommuner använder sig av. I Siws fall blir det en kostnad per boende och dygn på ca 2.000 kr och i kommunens modell 3.800 kr. I det senare fallet räknar man bl a in en kostnad på 850 000 kr för Ringshögs restaurang! – Jag förstår inte vad restaurangen har med demensboendet att göra, säger Siw som nu ska titta igenom siffrorna i lugn och ro innan Ringslyckan-gruppen möts för att diskutera nästa drag i det här ärendet. KD-politikern Anders Bergsten från Rengsjö deltog också i mötet och sa bl a att demensboendet borde få minst tre år på sig innan man börjar diskutera en nedläggning.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445