Avslag på överklagan men striden fortsätter

20 oktober 2011

Förvaltningsrätten i Falun har avslagit Siw Mickelssons överklagan av socialnämndens beslut att lägga ned demensboendet Ringslyckan i Rengsjö. Men Siw ger inte upp  utan går nu vidare till kammarrätten. Motivet till avslaget är att överklagan kom in för sent.  Det var väntat eftersom nedläggningsbeslutet gjordes redan den 25 augusti men kom inte till allmänhetens kännedom förrän långt senare och en överklagan skall göras inom tre veckor. Det går ju inte att överklaga något som man inte känner till och det kommer Siw att beakta när hon skriver till kammarrätten. Dessutom är socialnämndens handläggning av ärendet väldigt inlindat i annat  och i protokoll svårt att upptäcka som ett beslut. – Det verkar som om man avsiktligt gjort så bara för att det ska synas så lite som möjligt, säger Siw. I nästa vecka kommer hon och övriga i aktionsgruppen  Rädda Ringslyckan att ha ett nytt möte för att besluta om den fortsatta aktionsplanen. – Vi kommer att kämpa för det här så länge det går, säger en stridslysten Siw Mickelsson.

Siw Mickelsson i aktionsgruppen Rädda Ringslyckan vägrar ge upp

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445