Ny överklagan i Ringslyckan-striden

7 november 2011

Rengsjöbon och andre vice ordförande i kommunalfullmäktige Anders Bergsten(KD) fick vid senaste fullmäktigemötet inte lämna en motion om nedläggningen av äldreboendet Ringslyckan i Rengsjö. Nu överklagar han detta beslut till förvaltningsrätten i Falun. Motionen avslogs utan beredning och detta är ett brott mot kommunallagen, hävdar Anders Bergsten och skriver i sin överklagan att” innan ett ärende avgörs i fullmäktige skall detta ha beretts, antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.”Så står det i kommunallagen. I motionen krävde Bergsten att frågan om Ringslyckans nedläggning är av så betydelsefull natur att den skall avgöras av kommunfullmäktige. Men fullmäktige ansåg att man redan vid föregående möte behandlat frågan trots att det inte någonstans framgått att det handlade om Ringslyckans nedläggning. Anders Bergsten begär nu att förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445