Skoterklubbens nya bro

8 november 2011

Nu har skoterklubben färdigställt bron över diket nedanför Ringshög  och det här är inte bara en bro för skoteråkare. Bron kan också utnyttjas för promenader mellan Sedwallsparken och Ringshög eftersom den har försetts med räcken. Men vintertid blir det mest en överfart för skotrar som trafikerar leden uppför Stenbacken eller ned till affären. En särskild skoterparkering har också gjorts iordning i Sedwallsparken mellan snehagen och macken. Och det här har skoterklubbens medlemmar gjort för att få bättre ordning på skotertrafiken i centrum.

Nu är det bara snön som fattas sedan kan skotertrafiken börja över den nya bron nedanför Ringshög.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445