Kemikalier i skolans luft

17 november 2011

Det är inte farligt att vistas i Rengsjö nya skola men inomhusluften innehåller okända kemikalier. Det konstaterandet gör miljöföretaget Pegasus som undersökt luften i skolan. Nu ska företaget gå vidare med hjälp av inhyrda” specialdetektiver” för att ta reda på vad det är för kemikalier och varifrån de kommer. Efter ombyggnaden av skolan har flera personer insjuknat och en del har t o m tvingats byta arbetsplats. Detta sedan läckage och fusk orsakat mögelangrepp. En elev har under en längre tid haft hemundervisning eftersom hans svåra allergiproblem gör det omöjligt att vistas i skolan. Den eleven kommer nu att byta skola.

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445