Äldre vill bo kvar i Rengsjö

11 december 2011

Rengsjöprojektet har gett FoU Välfärd och Region Gävleborg i uppdrag att göra en enkät bland personer som är 75 år och äldre i Rengsjö och Växbo. Resultatet är nu klart och visar att de flesta som besvarat enkäten önskar att bo kvar i bygden även om deras behov av vård och omsorg ökar. Det finns en stark önskan om att servicen skall finnas kvar och att betydelsen av Ringshög är stort.Man vill att Ringshög även i framtiden får vara ett bra boende för äldre med tillgång till restaurang, omsorgspersonal och distriktssköterska. Man efterlyser också tillgång till mindre lägenheter i området när man inte längre kan bo kvar i sina hus.Flera har uttryckt oro över beslutet att lägga ned Ringslyckan. Totalt skickades 159 enkäter ut och svarsfrekvensen blev så stor som 84 procent.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445