Sista striden om Ringslyckan?

13 december 2011

Rengsjö Framtids Ringslyckan-grupp, anhöriga och personal hade på måndagskvällen ett möte med ordföranden i socialnämnden Erika Engberg(s) och äldrevårdschefen Eva Lahenkorva. Det var ett sista försök att få nedläggningsbeslutet om Ringslyckan ändrat eller i varje fall skjutet på framtiden. Vid mötet framgick det klart att de anhöriga inte tänker medverka vid en förflyttning av de boende. Något som fick Eva Lahenkorva att lägga över ansvaret på de anhöriga om något händer vårdtagarna, som om de bor kvar, då bara har hemtjänst att förlita sig till. När en stängning av Ringslyckan kan ske kunde hon inte ge besked om bara att det finns ett beslut om att göra det snarast möjligt efter 1 januari 2012. Gruppen vädjade till Erika Engberg att tänka till ytterligare ett varv och låta demensboendet leva vidare i åtminstone ett och ett halvt år till eller så länge Rengsjöprojektet pågår. På detta svarade hon att då måste man minska personalstyrkan på något av övriga demensboendena i kommunen. Karl-Gunnar Backan från Bollnäspartiet deltog också i mötet och tyckte att man skulle se på möjligheterna att bygga ut demensboendet till 10 platser och därigenom få verksamheten att gå ihop.

Har sista striden om Ringslyckan nu avgjorts eller kan socialnämnden tänka sig att skjuta på nedläggningen?

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445