Kommundelarna mobiliserar

10 januari 2012

Den senaste tidens åtstramningspolitik som i mångt och mycket riktar sig mot kommundelarna gör nu att byalagen i Rengsjö, Arbrå, Vallsta,Kilafors och Segersta går samman i ett nätverk för att bli starkare gentemot kommunens centraliseringsiver. På måndagskvällen hölls ett första möte där planerna diskuterades och där skolnedläggningar, indragningar i äldrevården och vindkraftens byapengar bl a togs upp som gemensamma frågor att driva. Ett nytt möte kommer att hållas den 31 januari och då  beslutar man om det ska bildas ett nätverk eller ett kommunbygderåd som driver kommundelarnas gemensamma frågor. Med på mötet var representanter för Rengsjö Framtid – en av de föreningar som kommer att ingå i det planerade nätverket. Liknande nätverk eller byaråd finns redan i ett 100-tal kommuner i Sverige och de i sin tur är organiserade i riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Tillsammans arbetar de för att göra landsbygden starkare.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445