Protesterna mot Fortum hjälpte

19 januari 2012

Det lönar sig att protestera. Rengsjö Framtid har i insändare i lokaltidningen, i skrivelser till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, till landshövdingen och vårt kommunalråd samt med lobbyarbete riktat till media starkt kritiserat den dåliga stormberedskapen hos Fortum och Telia men även lokalradion. När vi så kunde medverka till avslöjandet att Fortum tänkte sänka sina ersättningar till drabbade kunder så tvingades det stora elbolaget till reträtt. Trycket blev för stort och nu får elabonnenterna full ersättning. Vi hoppas att Fortum också ersätter Nicklas Fredriksson för den förlust som hans lanthandel i Rengsjö gjorde på grund av elavbrottet. Nicklas förlorade 40 000 kr och tvingas öka på sin checkkredit för att klara sig och affären. Rengsjö Framtid kommer att bistå Nicklas när han framför sitt skadeståndskrav till Fortum. Alla abonnenter får om ca en månad ett papper från Fortum att fylla i och det måste man göra för att få avbrottsersättning. Minst 900 kr ska var och en ha men eftersom avbrottet varade i 31 timmar så blir det mer och det här räknas ut procentuellt efter den årliga nätavgiften.

Stormen orsakade ett 31 timmar långt elavbrott i Rengsjö och nu ändrar sig Fortum och lovar ersätta sina kunder fullt ut.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445