Rekordstort styrelsemöte

24 januari 2012

Nu vill region Gävleborg veta vad rengsjöborna tycker om busslinje 100 och när Rengsjö Framtid har årsmöte den 26 mars kommer en projektgrupp från regionen att delta. Alla som har synpunkter på den här busstrafiken bör alltså komma då och framföra sina åsikter. Kanske kan vi påverka så att någon tur kan styras in genom centrala Rengsjö.Det här framkom vid Rengsjö Framtids styrelsemöte på måndagskvällen som samlade ett 20-tal deltagare. Det rapporterades från olika arbetsgrupper och konstaterades att striden om Ringslyckan tycks vara avgjord. Demensboendet kommer att avvecklas men ingen som bor där nu skall flyttas till boende på annan ort. När det gäller fiber till folket så har Helsingenet inte längre möjlighet att söka pengar och svara för utbyggnad som man gjort i Björtomta och Glösbo. Den 27 april öppnar campingen och Hardreve blir den 19 maj. Den 11 mars blir det en familjedag med tipsrunda på Östersjön och den 1 april arrangeras en berättarkväll på Ringshög. Föreningen ska också kontakta Räddningstjänsten och undersöka om det går att flytta majkasen till nordöstra hörnan av Sedwallsparken.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445