Lastbil välte vid vattentag

8 februari 2012

En långtradare körde på onsdagen av vägen i Glösbo alldeles vid kommunens färskvattenkälla som försörjer stora delar av Rengsjö och Växbo med dricksvatten. Den här gången var det en bil med tämligen ofarlig last men vad händer om en tankbil med farliga kemikalier eller olja kör av på samma ställe? I Glösbo har de boende vid flera tillfällen påpekat riskerna för myndigheterna och vädjat om skyddsåtgärder för att förhindra en allvarlig olycka men inte fått gehör. Det borde naturligtvis byggas ett liknande skydd som man har i Söderala och som fångar upp farliga vätskor i händelse av en olycka.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445