Kvinnliga företagare möts

15 februari 2012

Det finns ett 30-tal kvinnliga företagare i Rengsjö och nu inbjuder föreningen Rengsjö Framtid dessa till ett möte på Ringshög tisdag den 28 februari kl 19. Frågan ställs om de är intresserade av ett nätverk för gemensamma satsningar i form av marknadsföring och andra aktiviteter. Det har visat sig att om man hjälps åt att dra mot samma mål så ökar chanserna till ett bättre resultat för alla. Går man samman så finns det också bättre möjligheter att söka ekonomiskt stöd för gemensamma investeringar. Rengsjö Framtid bjuder på fika och hälsar alla intresserade välkommen till mötet som pågår mellan kl 19 och 20. Anmälan görs till Eva eller Göran Bernstål tel 665123.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445